Sophia Schama, Hero Masks #2 (Laika) , 2007
oil on canvas, 60 x 40 cm
Previous 14/15 Next
 
 
EXHIBITIONS